Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor bewindvoering? Dat kan via:

Verwijzer

Wilt u zich aanmelden als verwijzer? Dat kan via onderstaande link:

Client Portal

Via dit portal kunt u snel een verzoek indienen voor extra leefgeld.

Professionele en effectieve hulp voor een financieel gezonde toekomst

Een groeiend aantal mensen heeft ondersteuning nodig op financieel gebied. Door wettelijke ontwikkelingen, verschuivingen en bezuinigingen binnen het sociale domein is onze samenleving complexer geworden. Voor kwetsbare groepen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, kan het belangrijk zijn om de financiën en financiële administratie door een professional te laten beheren om hen te ontlasten en misbruik te voorkomen.

Maar niet alleen deze groep heeft hierbij soms hulp nodig. Als gevolg van de economische crisis is het aantal huishoudens dat in de financiële problemen is geraakt flink gestegen. Dit treft alle lagen van de bevolking. Ook ziekte, echtscheiding, werkloosheid of andere grote tegenslagen kunnen ervoor zorgen dat iemand niet meer zelfredzaam is. Als iemand voor langere tijd ondersteuning nodig heeft bij het regelen van zijn administratie en de dagelijkse geldzaken, kan bewindvoering een goede oplossing zijn. Wij nemen uw zorgen over uw financiële administratie uit handen, zorgen voor inzicht, regelen uw administratie en kijken samen met u naar de mogelijkheden om te bouwen aan een financieel gezonde toekomst zonder geldzorgen. Dit geeft u het gevoel van financiële rust en stabiliteit.

Over ons

Stichting sdk financiële zorgverlening is een non-profit organisatie die vanuit idealistische uitgangspunten mensen in financiële of psychische nood bijstaat bij het stabiliseren c.q. beschermen van hun financieel situatie.

sdk financiële zorgverlening bestaat uit een team van  medewerkers die hun expertise inzetten voor het maatschappelijk belang van bewindvoering. Al onze bewindvoerders zijn HBO of universitair opgeleid. Vanuit een diverse achtergrond en brede expertise, werken wij dagelijks aan een professioneel beheer van de financiële zaken van onze klanten.

Met ruim 15 jaar fiscale en administratieve ervaring beschikken wij over een breed netwerk van verwijzende instellingen en ondersteunende specialisten. Hierdoor zijn we in staat om de financiële zorg te verlenen aan onze cliënten waarvan wij vinden dat iedereen die verdient.

sdk financiële zorgverlening is gevestigd in Amsterdam. Vanuit Amsterdam ondersteunen wij klanten in de gehele provincie Noord-Holland.

Persoonlijk

Professioneel

toegankelijk

Jaarlijkse audit

De kracht van samenwerking

Stichting sdk financiële zorgverlening biedt financiële zorgverlening op maat. De nadruk van onze dienstverlening ligt op samenwerking, persoonlijk contact, respect, wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijk doel.

Onze dienstverlening is erop gericht om uw financiële situatie te stabiliseren, maar ook om samen met u te achterhalen hoe de ongewenste situatie is ontstaan en deze in de toekomst te voorkomen. Daar waar nodig wordt gezocht naar gepaste ondersteunende begeleiding. Niet alleen hulp bij schulden, maar ook andere hulpvragen zijn bespreekbaar.

Omdat uw situatie ook kan zijn ontstaan door andere oorzaken dan alleen financiële, werken wij samen met diverse hulpverleningsorganisaties. Waar nodig kan, uiteraard in overleg, contact met één van deze organisaties worden opgenomen.

sdk financiële zorgverlening ontzorgt.

Bewindvoering

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijk situatie problemen hebben met het regelen van hun financiën. Via een aanvraag bij de rechtbank wordt een bewindvoerder aangewezen. Afhankelijk van uw situatie komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand als vergoeding voor de kosten

Waarom een professionele bewindvoerder?

Als cliënt moet je kunnen rekenen en bouwen op de persoon die uw belangen behartigt. Van groot belang is dat de bewindvoerder onafhankelijk, objectief en met kennis van zaken handelt. Uw gezonde financiële toekomst verdient een professionele aanpak. Beschermingsbewind is tevens bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.

Wat zijn de werkzaamheden van een bewindvoerder?

Wij zorgen voor de afhandeling van uw post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten (salaris, uitkering, diverse toeslagen, PGB en kinderbijslag) worden gestort op een beheerrekening op naam van de cliënt. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. In overleg wordt er door de bewindvoerder per week of per maand geld overgeboekt naar de leefgeld rekening. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om uw inkomen te verhogen en om uw lasten te verlagen. Door middel van inzage via de cliënt login van OnView kunt u volgen wat er betaald is en wat uw saldo is. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter door het overleggen van een financieel verslag.

U heeft schulden?

Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe het schuldenprobleem het beste kan worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

structuur & begeleiding.

Onze stappenplan

Stap 1

Aanmelding geschied door middel van het aanmeldformulier

Stap 2

De inkomsten en uitgaven vult u in zodat wij een budgetplan kunnen opstellen

Stap 3

Een overzicht van de schulden is essentieel om de schulden goed in kaart te kunnen brengen

Stap 4

Door middel van het verzoekschrift aan de kantonrechter vragen wij bewindvoering voor u aan

samenwerking & zelfredzaamheid.

Werkwijze

Met de benoeming van ons als bewindvoerder van een persoon beoogt de kantonrechter een samenwerking met het doel om samen met u een oplossing te vinden voor uw schuldenproblematiek of het beheer van uw financiën. Daarom bieden wij diensten op maat aan en een respectvolle samenwerking. Wij werken zo veel als mogelijk aan een persoonlijke benadering, met aanvankelijk veel contactmomenten, om samen met u een stabiele financiële situatie te bereiken. Het komt erop neer dat er met u wordt gewerkt en niet voor u. In het kader van de transparantie ontvangt u vanaf het begin van het traject inloggegevens van ons automatiseringssysteem. Hiermee kunt u nadat u bent ingelogd, meekijken en zien wat er met uw inkomsten gebeurt. U bent en blijft per slot van rekening eindverantwoordelijke over uw eigen financiën.

Er is altijd een kennismakingsgesprek tussen de cliënt en de bewindvoerder. Dit gesprek zal meestal bij de cliënt thuis of op een neutrale plek plaatsvinden.

Na inventarisatie van de financiële gegevens en de problematiek zal beoordeeld worden of er voldoende basis is voor een samenwerking. 

Een plan van aanpak wordt opgesteld om met het pad naar financiële stabiliteit uit te stippelen. Dit plan wordt besproken met cliënt waarna de aanvraagformulieren worden verstuurd naar kantonrechter. 

De kantonrechter zal tijdens een zitting beslissen of onderbewindstelling wordt toegekend. Middels een beschikking via de post aan cliënt en aan de bewindvoerder wordt de toekenning kenbaar gemaakt.

De financiële stabilisatie begint met het opstellen van een budgetplan en het uitvoeren van een plan van aanpak. Hierbij beheert de bewindvoerder uw inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en vermogen en legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Er wordt een beheerrekening geopend op uw naam en wordt er contact opgenomen met de schuldeisers en instanties met het verzoek uw correspondentie voorts aan uw bewindvoerder te richten.

Indien u problematische schulden heeft, komt u wellicht in aanmerking voor schuldhulpverlening of zo nodig de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).  U wordt hierbij gedurende het gehele traject door ons begeleid.

transparant & duidelijk.

Tarieven

  1. De kosten hangen af van uw persoonlijke financiële situatie en van de eventuele verschillende af te nemen diensten.
  2. De kosten van de bewindvoering kunnen vanuit de bijzondere bijstand van uw gemeente worden vergoed. Wanneer u een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten voor de bewindvoering aan.
  3. Eenmalig betaalt u een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan intakekosten. Vervolgens betaalt u maandelijks een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan kosten voor bewindvoering.
Eenpersoonsbewind Tarieven
Standaard
€ 119,69
Problematische schulden
€ 154,88
Opstartkosten
€ 676,39
Tweepersoonsbewind Tarieven
Standaard
€ 143,58
Problematische schulden een persoon
€ 164,66
Problematische schulden beide personen
€ 185,73
Opstartkosten
€ 810,70
Extra werkzaamheden Tarieven
Uurloon
€ 84,46
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P:
€ 254,10
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P:
€ 304,92
PGB-beheer
€ 632,83
Woningontruiming, verkoop of verhuizing
€ 422,29

Contact

Stichting sdk financiële zorgverlening
Postbus 59195
1040 KD Amsterdam
Cliënten

Tijdens onze spreekuren op de maandag t/m donderdag zijn wij van 10:00 – 12:00 beschikbaar op onderstaand telefoonnummer voor cliënten.

Telefoonnummer:                         085-9020554

E-mail:                                           clienten@sdkfz.nl

Tijdens onze spreekuren op de maandag t/m donderdag zijn wij van 10:00 – 12:00 beschikbaar op onderstaand telefoonnummer voor cliënten.

Telefoonnummer: 085-9020554

E-mail: clienten@sdkfz.nl
Zakelijke relaties

Zakelijke en maatschappelijke relaties kunnen ons bellen of e-mailen op onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer:                         085-9024443

E-mail:                                           info@sdkfz.nl

Zakelijke en maatschappelijke relaties kunnen ons bellen of e-mailen op onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Telefoonnummer: 085-9024443

E-mail: info@sdkfz.nl

Voor vragen en/of opmerkingen: